Ułatwienia dostępu

Święto Uczelni

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zaprasza na uroczyste obchody Święta Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że 20 maja br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

List do Społeczności Akademickiej