Ułatwienia dostępu

Studenci UTW docenieni przed Gremium Naukowym UP w Krakowie

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, którzy od 2016 roku uczęszczają na zajęcia języka angielskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zostali docenieni przed Gremium Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Ich zaangażowanie i regularna nauka języka angielskiego na trzech różnych poziomach (A1, A2 oraz B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) zainspirowała mgr Annę Borkowską do badań naukowych w zakresie glottogeragogiki. Co ważne, badania te stały się podstawą projektu badawczego dysertacji „Gotowość do komunikowania się osób starszych w języku angielskim podczas grupowych zajęć językowych”.

Wartością dodaną jest fakt, że badania przeprowadzane były w PPUZ w Nowym Targu podczas naturalnego procesu dydaktycznego, którego celem jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych podczas zajęć. Studenci-seniorzy uczestniczyli w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Anny Borkowskiej, stanowiąc świadectwo istoty promowania edukacji całożyciowej oraz słuszności aktywizacji osób w późnej dorosłości.

PPUZ w Nowym Targu nie tylko dba o regularny rozwój językowy seniorów, ale również jest prekursorem w promowaniu badań naukowych skierowanych na starszych dorosłych uczących się języka angielskiego w Polsce. Wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas wykładów otwartych
dr Anny Borkowskiej.

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary,

bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”

(Henry Ford)