Ułatwienia dostępu

Studenci PPUZ Ukrainie

Przy udziale prof. dr hab. inż. arch. Oleksandra Kashchenko – Dziekana Wydziału Architektury i prof. dr hab. inż. arch. Valerego Tovbycha – Kierownika Katedry Informacyjnych Technologii w Architekturze z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, 30 czerwca, w holu Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego „Tatry” odbył się wernisaż wystawy „Studenci PPUZ Ukrainie”.

W imieniu Władz Uczelni, Nauczycieli akademickich i Studentów kierunku architektura Instytutu Technicznego gości powitała i dokonała otwarcia dr Bianka-Godlewska-Dzioboń. Profesorowie podziękowali Studentom za wykonane pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskiego, dr inż. arch. Małgorzaty Mełges i dr hab. inż. arch. Huberta Mełgesa projekty obiektów użyteczności publicznej dla Makarova i Lwowa, a następnie wręczyli certyfikaty udziału w jesiennej wystawie w Katowicach. Podjęto rozmowy o stałej współpracy. 

Zapraszamy do zwiedzania !

Fot. Archiwum IT