Ułatwienia dostępu

Studenci architektury wezmą udział w IX Konferencji Naukowej w Zawoi

W dniach 29.09-1.10.2023 r. podczas 39. Babiogórskiej Jesieni w Zawoi odbędzie się wystawa prac architektonicznych zrealizowanych podczas studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 przez naszych studentów kierunku architektura.

29 września 2023 r. podczas IX Konferencji Naukowej w Zawoi pn. „Kształtowanie babiogórskiej przestrzeni” zostanie wygłoszony referat pt. „Współczesne formy prezentacji architektury zabytkowej na przykładzie Skansenu im. J. Żaka w Zawoi. Wyniki inwentaryzacji technicznej w wykonaniu studentów architektury Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu”, który będzie podsumowaniem i prezentacją efektów praktyki.

Praktyka studencka, której owocem jest wystawa prac oraz referat, odbyła się w dniach 10-21 lipca 2023 r. Została zrealizowana po sesji egzaminacyjnej, w okresie wakacyjnym, poprzedzającym 3 semestr studiów pierwszego stopnia na terenie Skansenu PTTK im. Józefa Żaka w Zawoi – Markowe Rówienki. Opiekę nad studentami sprawowały: dr inż. arch. Agata Bentkowska oraz mgr inż. arch. Karina Natońska.

Celem praktyki inwentaryzacyjnej – architektonicznej było zapoznanie studentów z istniejącymi obiektami, noszącymi cechy zabytkowe pod kątem: zastosowanych materiałów budowlanych oraz zasad budownictwa ogólnego i konstrukcji budynków.

Dodatkowym celem praktyki było doskonalenie metod rysunku odręcznego i rysunkowych technik komputerowych, zaznajomienie studenta z metodologią badań obiektów historycznych  i współczesnych, również pod kątem stanu zachowania obiektów, przyczyn ich ewentualnych uszkodzeń, podstawowych działań zabezpieczających i naprawczych.  Studenci poznali metody pomiarów obiektów zabytkowych: nowoczesne skanowanie laserowe „Lidar”, fotogrametrię, pomiary z wykorzystaniem dronów, jak i klasyczne pomiary geodezyjne. Do pracy używano tradycyjnych metod, ponieważ najważniejszym celem praktyki było poznanie metod wymiarowania oraz form przedstawiania dokumentacji inwentaryzacyjnej – architektonicznej.   Zebrane informacje o budynkach zostały udokumentowane, poprzez rysunki odręczne, zapisane za pomocą technik komputerowych, a każdy z obiektów wykonano również w programie Archicad jako model 3D wraz z najbliższym otoczeniem.

Więcej o IX Konferencji Naukowej w Zawoi