Ułatwienia dostępu

Startujemy! Kierunek lekarski

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lipca 2023 r., otrzymała zgodę na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

Aktualna sytuacja w kraju związana z brakiem lekarzy, spowodowała poszukiwanie rozwiązań systemowych w szkolnictwie wyższym. Uczelnie zawodowe kształcące studentów na kierunkach okołomedycznych, zostały dopuszczone do ubiegania się o uzyskanie zgody na kształcenie młodzieży w zawodzie lekarza. Dzięki wysiłkowi władz Podhalańskiej Uczelni oraz wykonaniu ogromnej pracy przez zespół dydaktyczno-administracyjny, wszystkie warunki do uzyskania zgody zostały spełnione.

Rekrutacja już się rozpoczęła.

Studia na kierunku lekarskim można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) na poziomie jednolitych studiów magisterskich, sześcioletnich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m. in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia,  rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację oraz profilaktykę.

Absolwenci kierunku lekarskiego zostaną przygotowani do tego zawodu przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną Uczelni, by w przyszłości zasilić rynek pracy nie tylko Podhala, Małopolski, ale i kraju, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie.

Rozpocznij studia na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zostań Absolwentem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu!

Masz pytania? Nie czekaj, przyjdź, zadzwoń!

Dział Nauczania: 18 26 10 702, 18 26 10 712, 18 26 10 740 lub dn@ppuz.edu.pl

Więcej: ppuz.edu.pl

Czekamy na Ciebie!