Ułatwienia dostępu

Stanowisko Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wyborów Rektora PPUZ