Ułatwienia dostępu

Spotkanie ze studentami pierwszego roku

Tuż po inauguracji nowego roku akademickiego Władze Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz Kierownicy poszczególnych jednostek spotkali się ze studentami pierwszego roku, aby przedstawić im zasady funkcjonowania w Akademii.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora przywitała nowych studentów oraz pogratulowała doskonałego wyboru, życząc wielu sukcesów i powodzenia, zachęciła do włączania się w życie akademickie.

Podczas spotkania studenci poznali również: dra Marcina Surówkę, Dyrektora Finansowego, mgra inż. Dariusza Jabconia, Kanclerza, mgr Katarzynę Wysocką, Kierownika Działu Nauczania, dr Sylwię Gęsikowską, Kierownika Centrum Językowego, dra hab. n. med. Huberta Wolskiego, prof. uczelni, Dyrektora Instytutu Medycznego, dra Pawła Gąsiora, Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, mgr Paulinę Peciak, Kierownika Uczelnianego Zespołu Góralskiego  „Młode Podhale”, mgra Mateusza Stopkę-Gadeję, Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz Martę Stuglik, Sekretarza Samorządu Studenckiego.

Wśród poruszonych tematów był: szereg udogodnień i dodatkowych możliwości przygotowanych z myślą o szczególnych potrzebach studentów z niepełnosprawnościami; kształcenie językowe w ramach lektoratów realizowanych przez Centrum Językowe; stypendia, wsparcie finansowe oraz wszelkie sprawy związane z działalnością Działu Nauczania; możliwość rozwoju pasji i zainteresowań w Uczelnianym Zespole Góralskim „Młode Podhale”, Akademickim Związku Sportowym oraz licznych studenckich kołach naukowych.

Studenci poznali swoje prawa i obowiązki, zostali również zaproszeni do Samorządu Studenckiego, jak i do czynnego udziału w wydarzeniach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Akademię.