Ułatwienia dostępu

Senat PPUZ w Nowym Targu zaopiniował kandydatów na Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2020-2024

PPUZ

20 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, podczas którego zostały przedstawione, a następnie zaopiniowane przez Członków Senatu Uczelni trzy kandydatury zgłoszone w wyborach uzupełniających na Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2020-2024.

W wyniku tajnego głosowania spośród trzech kandydatur: prof. dra hab. Tadeusza Ambrożego, dr hab. Anny Mlekodaj oraz dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka Senat zaopiniował pozytywnie tylko jednego kandydata – prof. dra hab. Tadeusza Ambrożego, który uzyskał 25 opinii pozytywnych.  Dr hab. Anna Mlekodaj uzyskała 12 opinii pozytywnych, natomiast dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk 9 opinii pozytywnych.