Ułatwienia dostępu

Rozwijamy się dla studentów, a nasza Uczelnia staje się coraz bardziej dostępna

PPUZ

Miło nam poinformować o ukończeniu kursu koordynatora ds. dostępności przez dra Marcina Surówkę, Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz mgr Katarzynę Wysocką, Kierownika Działu Nauczania. Ukończenie kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pozwoliło nabyć kwalifikacje koordynatora dostępności zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rola koordynatora dostępności jest coraz istotniejsza w organizacjach użyteczności publicznej. Głównym zadaniem koordynatora jest dbanie o wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami, które potrzebują dodatkowej opieki i specjalistycznej pomocy. Koordynator, realizując swoje zadania, potrafi stosować przepisy, wytyczne, standardy i normy w zakresie dostępności, tworzy plany poprawy dostępności w organizacji dotyczące wszystkich obszarów jej działalności.

Udział w kursie umożliwił zdobycie wiedzy w zakresie:

– sposobów pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności;

– dostępności architektonicznej;

– dostępności cyfrowej;

– dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na ścieżce rozwoju zawodowego.