Ułatwienia dostępu

Różnorodność ludzka i równe traktowanie

8 kwietnia 2024 r. w godz. 12.30-13.30 w sali T.1.37 odbędzie się wykład otwarty, który poprowadzi dr Ewa Sowa-Behtane, Pełnomocnik Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu. Tematem prelekcji będzie „Różnorodność ludzka i równe traktowanie”.

Różnorodność ludzka jest jednym z kluczowych zasobów wszystkich społeczeństw. Różnorodność to odmienność, niejednorodność, zróżnicowanie, inność. Zjawisko różnorodności ludzkiej przejawia się w odmienności płci czy kulturowej autonomii grup etnicznych, narodowych, państwowych, religijnych, językowych, rasowych. Różnorodność to z jednej strony integracja wielu grup kulturowych, a z drugiej strony utrzymywanie kulturowej odrębności. To nie tylko współwystępowanie na tej samej przestrzeni grup o odmiennych kulturowych cechach, ale przede wszystkim zjawisko tożsamościowe, ideologiczne i edukacyjne.

Pojęcie różnorodności jest niezwykle ciekawe i aktualne, dlatego tym bardziej udział w prelekcji będzie dla wszystkich słuchaczy ubogacający w nowe informacje oraz przydatny w życiu codziennym.

Zapraszamy do udziału!