Ułatwienia dostępu

Różnorodność ludzka i równe traktowanie

8 kwietnia 2024 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odbył się wykład otwarty pt. „Różnorodność ludzka i równe traktowanie”, który poprowadziła dr Ewa Sowa-Behtane, pełnomocnik Rektora ds. Równego traktowania.

Hasłem przewodnim wykładu były słowa Tahara Ben Jelloun’a: „Natura stworzyła różnice, a człowiek zrobił z nich nierówności” oraz hasło „Każdy inny – wszyscy równi”. Podczas wykładu przedstawione zostały teorie wskazujące na wartości, dzięki którym możliwe jest równe traktowanie, takie jak: wolność, równość, tolerancja czy otwartość. Wskazano na uniwersalizm oraz kulturowy relatywizm istnienia tychże wartości.

Pani doktor przedstawiła także badania wykonane Skalą Bogardusa, która stosowana jest w badaniach społecznych do określenia dystansu społecznego, następnie zaprezentowane zostały narzędzia przydatne do prowadzenia edukacji międzykulturowej, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji do tolerancji.

Na koniec uczestnicy wykładu zostali zaproszeni do dyskusji, w której aktywnie wzięli udział.