Ułatwienia dostępu

Rok akademicki 2022/2023 uroczyście rozpoczęty

Inauguracja

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Nowym Targu koncelebrowana przez księdza prałata Władysława Zązla, księdza Kapelana Związku Podhalan Jana Gacka oraz proboszcza Zbigniewa Płachtę.

Po nabożeństwie Władze Uczelni złożyły wieniec pod tablicą upamiętniającą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz pod tablicą poświęconą pamięci Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Główna część wydarzenia odbyła się w auli PPUZ w Nowym Targu.

Wśród znamienitych gości, którzy wspólnie ze Społecznością Akademicką celebrowali ten ważny dzień byli m.in. prof. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Mateusz Małodziński, II Wicewojewoda Małopolski, który odczytał list od prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, Jan Hamerski, Senator RP oraz Anna Paluch, Posłanka RP, Rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji, służb mundurowych oraz władz samorządowych, a także liczni partnerzy współpracujący z Uczelnią.

Jednym z najważniejszych etapów każdej inauguracji jest immatrykulacja studentów studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oficjalnego przyjęcia studentów w szeregi akademickiej braci dokonała dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora, a zarazem Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz mgr Katarzyna Wysocka, zastępca kierownika Działu Nauczania.

Ważnym punktem wydarzenia było wystąpienie dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, p.o. Rektora, dr hab. n. med. Huberta Wolskiego, prof. uczelni, przedstawiciela Rady Uczelni oraz lic. Mateusza Stopki-Gadei, Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.

Po ślubowaniu zebrani w auli Podhalańskiej Alma Mater wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Historia krakowskiej chirurgii” wygłoszonego przez wybitną osobowość w świecie polskiej medycyny prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Matyję.

Obchody uświetnił występ Stowarzyszenia Meloarte oraz Uczelnianego Zespołu Góralskiego „Młode Podhale”

Na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, p.o. Rektora spłynęły listy gratulacyjne: