Ułatwienia dostępu

Nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęty

rok akademicki 2021/2022

12 października 2021 roku Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zainaugurowała nowy rok akademicki 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny w Nowym Targu, koncelebrowana przez ks. prałata Władysława Zązla, kapelana Związku Podhalan, ks. kanonika Jerzego Filka, proboszcza i kustosza Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu oraz ks. proboszcza Zbigniewa Płachtę.

Po nabożeństwie, władze Uczelni złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ojca Świętego Jana Pawła II, pod pomnikiem Władysława Orkana oraz pod tablicą poświęconą pamięci Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Główna część inauguracji rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

– Inauguracja roku akademickiego to również czas na przekazanie Społeczności Akademickiej podsumowań i planów – tego, co się udało zrealizować i tego, co przed nami – mówił podczas uroczystości Jego Magnificencja dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Wśród najważniejszych dotychczasowych dokonań Uczelni należy wymienić m.in. przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2021–2024, wpisanie na listę ministerialną Wydawnictwa PPUZ, włączenie Uczelni do Rady Naukowej działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego, złożonej z 14 rektorów najważniejszych uczelni Małopolski, powołanie do istnienia angielskojęzycznego czasopisma REFI w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, utworzenie Katedry Językoznawstwa i Badań Regionalnych, a także poszerzenie oferty edukacyjnej o nowy kierunek studiów magisterskich: rachunkowość i analitykę ekonomiczną.

W trakcie minionego roku akademickiego Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy z Muzeum Tatrzańskim, Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, CWL Solar SPA – Adam Wolfram Spółką Jawną, Związkiem Euroregion „Tatry”, Babiogórskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Nowy Targ, II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Fundacją Upowszechniającą Wiedzę i Naukę „Cognitione”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, członkiem Sieci Łukasiewicz oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Zaplanowano zawarcie kolejnych umów o współpracy z Urzędem Miasta Rabka-Zdrój, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie oraz Urzędem Gminy Biały Dunajec.

PPUZ zamierza rozpocząć działalność naukową w dwóch dyscyplinach: nauki o zdrowiu w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także ekonomii i finansów w dziedzinie nauk społecznych. Zostaną powołane do istnienia Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu oraz Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse. Nauczyciele akademiccy prowadzący działalność badawczo-dydaktyczną otrzymają wsparcie w zakresie pensum oraz dofinansowania publikacji.

W ofercie dydaktycznej Uczelni pojawią się nowe kierunki: informatyka ekonomiczna, zarządzanie, inwestycje budowlane i wycena nieruchomości, a także media cyfrowe i projektowanie komunikacji.

W trakcie nowego roku akademickiego, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu będzie czyniła intensywne przygotowania do przekształcenia w Podhalańską Akademię Nauk Stosowanych.

Jedną z najważniejszych dla PPUZ inwestycji jest rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Zdrowia. Dzięki nowemu obiektowi studenci zyskają dodatkową, nowoczesną przestrzeń do zdobywania wiedzy i zawodowych umiejętności. Inwestycja pochłonie około 30 mln zł. Uczelnia pozyskała wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 3 mln zł. W planach PPUZ ważne miejsce zajmuje również proces cyfryzacji, a w jego ramach wdrożenie nowego programu do obsługi pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych (zintegrowanego systemu informatycznego).

Po wyświetleniu podczas ceremonii inauguracji prezentacji podsumowującej dokonania oraz nakreślającej plany PPUZ w Nowym Targu, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Prorektor ds. współpracy i projektów, odczytała listy gratulacyjne od Wojciecha Kolarskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz prof. dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, Ministra Edukacji i Nauki, a także podziękowała wszystkim innymi uczelniom i instytucjom za przesłane życzenia.

Immatrykulację studentów poprowadziła dr n. med. Maria Zięba, Prorektor ds. studenckich i kształcenia. Na scenie pojawili się przedstawiciele pierwszego roku studiów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz przedstawicielka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu. Po uroczystym pasowaniu na prawowitych studentów PPUZ przez JM Rektora dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. uczelni, zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego pn. Ekonomia i finanse – nauka czy sztuka?, wygłoszonego przez prof. zw. dra hab. Sławomira Bukowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Podczas uroczystości JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni wręczył pamiątkowe medale oraz dyplomy pracownikom z najdłuższym stażem pracy, którzy pracują na rzecz Uczelni od wielu lat, właściwie od początków jej istnienia. Wyróżnienia odebrały: mgr Krystyna Buławska, nauczycielka akademicka, mgr Urszula Potaczek, pracownica Sekretariatu Instytutu Medycznego oraz mgr Izabela Wróbel, pracownica Sekretariatu Instytutu Zdrowia.

O oprawę artystyczną zarówno Mszy Świętej, jak również ceremonii inauguracji zadbał Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale”. Uroczystość poprowadził Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak. Organizatorem wydarzenia był zespół Centrum Promocji i Public Relations oraz Biuro Rektora.

Ceremonia inauguracji

Prezentacja JM Rektora PPUZ w Nowym Targu

Listy gratulacyjne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Kaliska im. Prezydenta Wojciechowskiego

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pilce

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

Burmistrz Starego Sącza

Posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak