Ułatwienia dostępu

Rektor PPUZ współautorem monografii pt. Kardynał Franciszek Macharski. Kultura, Media

Kardynał Franiciszek Macharski Kultura, Media W 5. rocznicę śmierci Metropolity Krakowskiego

W 5. rocznicę śmierci Kardynała Franciszka Macharskiego ukazała się wyjątkowa monografia pod redakcją ks. prof. ucz. dra hab. Roberta Nęcka, Kierownika Katedry Edukacji Medialnej oraz mgr Joanny Sobczyk-Pająk, wykładowcy w Katedrze Edukacji Medialnej.

Współautorem książki pt. Kardynał Franciszek Macharski. Kultura, Media jest prof. uczelni, dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, który w swoim artykule przybliżył czytelnikom tę niezwykłą postać z perspektywy PPUZ.

– Zaproszenie, jakie otrzymałem od ks. prof. ucz. dra hab. Roberta Nęcka, do napisania rozdziału w tej jakże cennej monografii przyjąłem z wielkim zaszczytem. Powierzenie tego zadania było dla mnie ważne, gdyż znałem się z księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim z krakowskiego środowiska akademickiego – mówi dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni. – Po przestudiowaniu licznych materiałów archiwalnych i przeprowadzeniu wielu rozmów mogę stwierdzić, że bez cienia wątpliwości Kardynał był ważną postacią dla Podhalańskiej Uczelni, dla mieszkańców Nowego Targu i Podhala. Z tego powodu podjąłem się w jednym z rozdziałów prezentowanej monografii próby syntezy Jego dokonań i wkładu w rozwój Podhalańskiej Uczelni oraz w kształtowanie i promowanie kultury góralskiej. Wydaje mi się, że spuścizna, jaką ksiądz Kardynał Franciszek Macharski pozostawił po sobie na Podhalu, dzisiaj przynosi liczne owoce, przede wszystkim w tym, że nasza Uczelnia obecnie prężnie rozwija się, a cała nowotarska wspólnota akademicka jest zaangażowana w wiele przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych – podkreśla Rektor PPUZ.

W monografii znalazły się wspomnienia, archiwalne fotografie oraz refleksje, które budują w odbiorcy nowy, nieznany dotąd obraz kard. Franciszka Macharskiego.

– Gorąco zapraszam Państwa do zapoznania się z całą monografią, której egzemplarze znajdują się też w Bibliotece Akademickiej PPUZ – dodajedr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

„(…) Wielkim atutem publikacji są Autorzy, którzy z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do jej współtworzenia swoimi tekstami – świadectwami i tekstami naukowymi. Niewątpliwie Autorzy są znakomici – kardynał, prezes gminy żydowskiej, prezydent miasta, profesorowie uczelni, duchowni, siostry zakonne, lekarze i dziennikarze” – napisali we wprowadzeniu redaktorzy monografii.