Ułatwienia dostępu

Monografie naukowe PPUZ w wykazie wydawnictw

PPUZ

W wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znalazła się Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Pozytywne rozpatrzenie złożonego na początku roku wniosku, należy uznać za duży sukces, szczególnie u progu rozwoju działalności naukowej PPUZ.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje łącznie 815 wydawnictw z przypisanymi im wartościami punktowymi: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) – w tym podhalańską uczelnię oraz 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Zgłoszone monografie naukowe

Wniosek o ujęcie PPUZ w Nowym Targu w wykazie został przygotowany przez Prorektora ds. nauki i rozwoju, dra Krzysztofa Waśkowskiego oraz mgr Agnieszkę Krzystyniak i mgr Monikę Jakobiszyn (Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw). Do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) zostały zgłoszone cztery monografie:

• Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe, dr Krzysztof Waśkowski,
• Migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza, dr Elżbieta Ptak,
• Trudna awangarda. Polska architektura przełomu 1981-89, dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz,
• The Old Meets the New. Spotkanie „starego” z „nowym”, mgr Anna Borkowska, dr Zbigniew Głowala, mgr Ewa Papierz-Łapsa (red.).

We wniosku należało ująć również m.in. opisy profilu naukowego wydawnictwa oraz stosowanych procedur recenzji naukowych, a także cele działalności wydawniczej.

Zgodnie z treścią Ustawy 2.0, wykaz stanowi podstawę do punktowania monografii naukowych.