Ułatwienia dostępu

Kapelani Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym

Kapelani Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym to publikacja autorstwa Michała Ceglarka i Stanisława Gulaka wpisująca się w szerokie spektrum wiedzy związanej z historią wojskową oraz najnowszą historią Polski.

Autorzy publikacji podejmują zagadnienia z życia najważniejszych osób w państwie polskim w okresie międzywojennym: marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydentów Polski. Wpisuje się także w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zamierzeniem autorów niniejszej pracy jest ukazanie postaci osób – kapelanów – którzy stali się pośrednikami w osobowym spotkaniu z sacrum – Bogiem, najważniejszych osób w państwie polskim w okresie 1918–1939. Posługa tychże duchownych dotyczyła Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej: Stanisława Wojciechowskiego oraz Ignacego Mościckiego.

Podejmowana przez nich działalność duszpasterska miała jeden zasadniczy cel: doprowadzić do prawdziwego spotkania z Bogiem, w konkretnych sytuacjach życiowych, osób powierzonych ich opiece. Przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie liturgii oraz pasterska troska były podstawowymi narzędziami w ich posłudze.

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej oraz na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena 15,00 zł. Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni – 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 304 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 
tel. (18) 26-10-741

Zobacz także Ocalić od zapomnienia.