Ułatwienia dostępu

XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce”

18 maja 2023 r. w formie hybrydowej: on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce. Integracyjne działania w kierunku likwidacji barier architektonicznych i strukturalnych”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Techniczny, Koło Naukowe „Ad Quadratum” oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw PPUZ w Nowym Targu.

Konferencja skierowana była do szerokiego gremium społecznego o różnych profesjach mających wpływ na uniwersalne kształtowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej. Tematykę konferencji ukierunkowano na zagadnienia jakości życia bez ograniczeń i barier, takich jak: środowisko mieszkaniowe, miejsca pracy, edukacja, opieka zdrowotna, kultura, rekreacja, kontakt z przyrodą i sport. Celem konferencji było zaproponowanie interdyscyplinarnych rozwiązań integracyjnych dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku i możliwości poruszania się.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, a szeroki zakres tematyczny poruszany przez prelegentów stwarzał pole do dyskusji i inspirował słuchaczy do dalszego rozwoju zainteresowań. Podczas konferencji wygłoszono 27 referatów, w konferencji wzięło udział 59 uczestników, reprezentujących 5 uczelni. Oprócz studentów i nauczycieli akademickich Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w konferencji wzięli udział studenci Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac semestralnych II roku studentów kierunku architektura, wykonanych na przedmiocie Historia Architektury Polskiej pod opieką dr inż. arch. Agaty Bentkowskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.