Ułatwienia dostępu

Przekazanie placu budowy pod rozbiórkę budynków na terenie starego szpitala

18 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 na terenie starego szpitala w Nowym Targu odbyło się przekazanie placu budowy w związku z inwestycją Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej pn. „Rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Zdrowia”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PPUZ w Nowym Targu: dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor ds. współpracy i projektów, mgr Andrzej Sasuła, kanclerz, mgr Przemysław Stala, radca prawny, mgr inż. Maciej Trzciński, inspektor nadzoru budowlanego oraz zaproszeni goście: mgr inż. Gabriela Przystał, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Bogusław Waksmundzki, wicestarosta Powiatu Nowotarskiego oraz mgr inż.  Waldemar Wojtaszek, zastępca burmistrza Nowego Targu.

Jak podkreśliła dr Bianka Godlewska-Dzioboń, przekazanie placu budowy wykonawcy rozbiórki jest momentem przełomowym. Inwestycja, tak ważna dla społeczności akademickiej PPUZ, w trakcie najbliższych lat zostanie zrealizowana, a studenci PPUZ zyskają dodatkową, nowoczesną przestrzeń do zdobywania wiedzy i zawodowych umiejętności. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego rozbiórki budynków starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wybrano ofertę firmy ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć Sp. J. Prace pochłoną 166 050 zł.

W ramach zaplanowanych działań, wykonawca dokona rozbiórki przybudówki po stronie północno-zachodniej, ruin kotłowni i szybu windowego, dwukondygnacyjnego łącznika, budynku garażowo-gospodarczego oraz trzykondygnacyjnego obiektu z poddaszem, znajdującego się w drugiej linii zabudowy.

Prace rozbiórkowe obejmą budynki znajdujące się w sąsiedztwie lub bezpośrednim połączeniu z elementami objętymi ochroną konserwatorską (elewacja budynku głównego, klatka główna budynku głównego – wpisane do gminnej ewidencji zabytków), dlatego wykonawca będzie musiał powziąć wszelkie środki ostrożności, aby ich nie naruszyć.

Zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach dotacji na „Rewitalizację starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Zdrowia”.

Tekst / zdjęcia: Centrum Promocji i Public Relations