Ułatwienia dostępu

Projekt pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” z dofinansowaniem NCBiR na blisko 4 mln zł

PPUZ

Z inicjatywy JM Rektora dr. hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. uczelni, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier”, w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Budżet projektu opiewa na kwotę 4 077 495, 14 zł,

z czego dofinansowanie pokryje 3 955 170, 26 zł.

Celem projektu jest likwidacja wszelkiego rodzaju barier dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do studiów. Projekt zakłada wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, m.in. w zakresie dostępności architektonicznej oraz podjęcie działań zmierzających do podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, technologii wspierających, procedur kształcenia oraz wsparcia edukacyjnego.

Projekt został przygotowany przez zespół roboczy, powołany przez JM Rektora w następującym składzie:

1)      dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Przewodnicząca zespołu,

2)      dr Marcin Surówka – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych,

3)      mgr Katarzyna Wysocka – pracownik Działu Nauczania,

4)      dr Paweł Zamora,

5)      mgr Edyta Kita,

6)      Anna Rozłucka – sekretarz.

Termin realizacji projektu zaplanowano na koniec października 2023 roku.

Dzięki realizacji tego projektu Uczelnia angażuje się w podnoszenie standardów pracy, studiowania i obsługi osób niepełnosprawnych oraz stara się zapewnić im najwyższy poziom świadczonych usług.

Gratulujemy Zespołowi ogromnego sukcesu, jakim jest pozyskanie tak dużego dofinansowania!