Ułatwienia dostępu

Program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej

Studiując na wskazanych kierunkach, na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, możesz liczyć na stypendium w wysokości 2480 zł miesięcznie.

Krok 1 – Do 31 sierpnia br., złóż wniosek do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji;

Krok 2 – Szef CWCR rekomenduje wniosek;

Krok 3 – Minister ON przyznaje stypendium na czas studiów;

Krok 4 – po ukończeniu studiów, wstępujesz w szeregi Wojska Polskiego.

Szczegóły:

INFORMATOR

STYPENDIA

ROZPORZĄDZENIE