Ułatwienia dostępu

Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

FUNDACJA SUSTINAE w okresie od 16 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2” który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD): 6 h/os. – obligatoryjne dla wszystkich 133 os,
 2. Poradnictwo zawodowe wspierające beneficjentów projektu w zakresie: rozwoju kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy, profesjonalnej autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, automotywacji,
 3. Wsparcie trenera pracy/asystenta ON, dla osób wymagających tej formy wsparcia,
 4. Kursy i szkolenia zawodowe dla osób, które w IPD wspólnie z doradca zawodowym wskażą taką potrzebę,
 5. Staże w administracji i służbie publicznej dla 133 osoby,
 6. Stypendia stażowe  w wysokości 2900 brutto,
 7. Zwrot kosztów dojazdu na staż w 1 m-c trwania stażu.

MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 01.09.2023  DO WYCZERPANIA MIEJSC

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. W WIEKU AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ,
 2. POSIADAJĄCE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE ROWNOWAŻNE, ważne do końca 2024 roku.
 3. POSIADAJĄCE STATUS NA RYNKU PRACY: bezrobotny, poszukujący pracy lub nieaktywny zawodowo – nie wykonujący żadnej pracy zarobkowej,
 4. GOTOWE DO REALIZACJI INDYWIDULANEGO PLANU DZIAŁANIA zmierzającego do aktywizacji zawodowej=podjęcie stażu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu:

Monika Węgrzyn

Tel.: +48 692 957 833
monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org