Ułatwienia dostępu

Praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna

Dzięki uprzejmości mgr Anny Kulki – Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury  

im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy w Zawoi, w dniach 10-21.07.2023 r. Studenci kierunku architektura w PPUZ odbywają praktykę inwentaryzacyjna-architektoniczną na terenie skansenu PTTK im. Józefa Żaka w Zawoi Markowe Rówienki.

21 studentów I roku studiów stacjonarnych, pod opieką dydaktyczną dr inż. arch. Agaty Bentkowskiej, dokonuje pomiarów i sporządza dokumentację wyznaczonych pięciu budynków noszących cechy zabytkowe. Dokumentacja inwentaryzacyjna zostanie przekazana po 25 lipca 2023 r. i będzie obejmowała: opis techniczny, zagospodarowanie działki, rzuty, przekroje, elewacje inwentaryzowanych budynków oraz dokumentację fotograficzną.

fot. A.Bentkowska