Ułatwienia dostępu

Prace na terenie starego szpitala idą zgodnie z planem

Prace-szpital-rozbiórka

Realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Zdrowia” postępuje zgodnie z planem. Prace rozbiórkowe ruszyły i potrwają około dwóch tygodni.

 Wykonawcą zadania opiewającego na 166 050 zł jest firma ITL Marek Kiciński, Marcin Chęć Sp. J. Rozbiórce podlegają budynki znajdujące się w sąsiedztwie lub bezpośrednim połączeniu z elementami objętymi ochroną konserwatorską (elewacja budynku głównego, klatka główna budynku głównego – wpisane do gminnej ewidencji zabytków), dlatego wykonawca musi zachowywać wszelkie środki ostrożności, aby ich nie naruszyć.

– Jesteśmy zadowoleni z prowadzonych prac, odbywają się one zgodnie z planowanym harmonogramem. Pozwala nam to wierzyć, że każdy zakończony etap prac, coraz bardziej przybliża nas do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest nowoczesna, przestrzenna infrastruktura. Umożliwi ona przyszłym studentom komfortowe i nowatorskie warunki kształcenia – podkreśla dr Bianka Godlewska-­Dzioboń,  prorektor ds. współpracy i projektów.

Przekazanie terenu starego szpitala wykonawcy nastąpiło 18 sierpnia 2021 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PPUZ w Nowym Targu: dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor ds. współpracy i projektów, mgr Andrzej Sasuła, kanclerz, mgr Przemysław Stala, radca prawny, mgr inż. Maciej Trzciński, inspektor nadzoru budowlanego oraz zaproszeni goście: mgr inż. Gabriela Przystał, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Bogusław Waksmundzki, wicestarosta Powiatu Nowotarskiego oraz mgr inż.  Waldemar Wojtaszek, zastępca burmistrza Nowego Targu.

W trakcie kolejnych dwóch tygodni, rozbiórce ulegną: przybudówka znajdująca się po stronie północno-zachodniej, ruiny kotłowni i szybu windowego, dwukondygnacyjny łącznik, budynek garażowo-gospodarczy oraz trzykondygnacyjny obiekt z poddaszem, znajdujący się w drugiej linii zabudowy.