Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

PPUZ

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

Studenci PPUZ w Nowym Targu w ramach projektu mogą skorzystać ze wsparcia logopedycznego oraz doradztwa zawodowego.

Więcej szczegółów w zakładce – Projekty.