Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu rozpoczyna współpracę z Nowotarską Telewizją Kablową

22 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu i Nowotarską Telewizją Kablową.

W spotkaniu udział wzięli: dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, mgr Przemysław Bolechowski, Prezes Nowotarskiej Telewizji Kablowej oraz mgr inż. Dariusz Jabcoń, Kanclerz PPUZ w Nowym Targu.

Celem porozumienia jest wypracowanie pomiędzy stronami zasad współpracy, pozwalających na stworzenie warunków do wzajemnej komunikacji i promocji działań podejmowanych przez partnerów. Efektem zawartej współpracy będzie emisja cotygodniowego programu pn. „Kwadrans akademicki”, w którym przedstawiciele środowiska naukowego Podhalańskiej Alma Mater będą przedstawiali swoje poglądy na nurtujące tematy, a także relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia Uczelni przez Nowotarską Telewizję Kablową, czy publikacja artykułów i materiałów graficznych dotyczących aktualnej działalności PPUZ w Nowym Targu.