Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu rozpocznie współpracę z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ

PPUZ w Nowym Targu rozpocznie współpracę z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ

20 grudnia br. o godz. 9.30 w sali rektorskiej nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PPUZ w Nowym Targu a Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ.

Uczelnię reprezentowała dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, dr Małgorzata Potocka-Mitan, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, która będzie czuwać nad realizacją zadań przewidzianych w umowie ze strony Uczelni oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, inicjator zawarcia współpracy pomiędzy Stronami – dr Paweł Gąsior.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ reprezentowali: Dyrektor – Zbigniew Kopeć, Dyrektor Sportowy – Rafał Rajzer, Prezes Zarządu NKP Podhale – Michał Rubiś, Wiceprezes Zarządu NKP Podhale – Aleksander Bukański.

Obie strony zadeklarowały chęć współpracy, szczególnie w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, organizacji studenckich praktyk zawodowych, kampanii, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych, a także wzajemnego wykorzystania infrastruktury dydaktycznej i sportowej Partnerów, a ponadto wymiany doświadczeń.

Uwieńczeniem współpracy pomiędzy Stronami będzie kontynuacja edukacji przez młodych sportowców, uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w murach Podhalańskiej Uczelni. Kierunki studiów realizowane w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – turystyka i rekreacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia czy dietetyka – będą naturalną kontynuacją ich edukacyjnej drogi.

Aktualnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu trwają pracę nad uruchomieniem kierunku sport prowadzonego wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.