Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu otrzymała zwiększone środki finansowe z MEiN

PPUZ

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, prof. uczelni zwiększona została wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego publicznych uczelni zawodowych na rok 2022 r.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu uzyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 5 534,80 mln. zł. Zwiększone środki finansowe przeznaczone na wsparcie PPUZ w Nowym Targu świadczą o wysokim potencjale Uczelni oraz jej roli i znaczeniu nie tylko dla regionu Podhala, ale także dla całej Polski. Decyzja Ministra w zakresie przydzielonych środków finansowych jest kontynuacją zapewnień o wsparciu finansowym ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, które padły podczas obchodów Święta Uczelni PPUZ w Nowym Targu, 20 maja 2022 r. Wysokość kwoty dowodzi również, że inwestycje, projekty i działania podejmowane przez PPUZ w Nowym Targu, a także wysokie standardy kształcenia i ciągłe starania podejmowane na rzecz rozwoju Podhalańskiej Alma Mater znajdują uznanie i poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Decyzją p.o. Rektora dr Bianki Godlewskiej – Dzioboń 2 mln zł zostanie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Uczelni. Pozostałe ponad 3,5 ml zł zostanie przekazane nowym władzom rektorskim do dalszego rozdysponowania.