Ułatwienia dostępu

Poznaj świat biznesu – studiuj finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Interesujesz się problematyką finansową, kapitałową i kredytową? Chcesz związać swoją przyszłość ze środowiskiem biznesowym? Wykorzystaj swój potencjał – studiuj finanse i rachunkowość!

Kierunek finanse i rachunkowość powstał dzięki współpracy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub – co ważne szczególnie dla osób pracujących – zaocznym. Po trzech latach kształcenia absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wspólnych prowadzonych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W toku kształcenia studenci uzyskują pogłębioną, specjalistyczną wiedzę kierunkową w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansach, uczą się  łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”. Uzyskują również przygotowanie do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie m.in.: obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych, poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego, obsługi księgowej i audytorskiej, doradztwa podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności, analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

Solidne praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu gwarantuje 960 godzin praktyk realizowanych pod czujnym okiem pracowników biur rachunkowych, banków, zakładów ubezpieczeń, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw.

Mam dyplom i co dalej?

Ukończenie studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia np. na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna  w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Ułatwia uzyskanie  uprawnień doradcy podatkowego czy doradcy inwestycyjnego.

Absolwenci kierunku z powodzeniem podejmują pracę w  biurach podatkowych i rachunkowych, prowadzą rozliczenia finansowe w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. Są również przygotowani do prowadzenia własnego biznesu oraz pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w warunkach wysokiej konkurencji na rynku, zmienności uwarunkowań makro- i mikrootoczenia oraz dynamicznej modyfikacji potrzeb rynku.

Studiuj finanse i rachunkowość, inwestuj w przyszłość, pracuj w sektorze finansowym.

Zobacz film – kierunek finanse i rachunkowość

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej