Ułatwienia dostępu

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz PPWSZ w Nowym Targu

8 listopada 2022 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Rady Fundatorów Fundacji na Rzecz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, podczas którego powołano Członków Rady Fundacji na nową kadencję w osobach Kazimierza Wolskiego, Tomasza Patureja, Edwarda Kuchty, Pawła Pietrzaka oraz Dariusza Jabconia. Na posiedzeniu powołany został również Zarząd Fundacji w osobach dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń oraz Aleksandra Guta. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową działalność Fundacji, określono plany na nadchodzący 2023 rok oraz wskazano kolejne, priorytetowe cele do realizacji.