Ułatwienia dostępu

Porozumienie o współpracy PPUZ w Nowym Targu i Urzędu Gminy Biały Dunajec

Porozumienie Gmina Biały Dunajec

22 listopada 2021 r. Podhalańska Państwowa Uczelni Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Biały Dunajec. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, wójt Andrzej Jacek Nowak, mgr inż. arch. Agata Bentkowska dyrektor Instytutu Technicznego oraz prorektor ds. studenckich i kształcenia dr n. med. Maria Zięba.

Mając na celu zrównoważony rozwój obszaru podhalańskiego i wyzwania stojące przed środowiskiem naturalnym, gospodarką i społeczeństwem XXI wieku, strony porozumienia zadeklarowały wolę poszerzonej współpracy regionalnej oraz integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z otoczeniem samorządowym, a także promocję i wsparcie procesów rozwojowych w wymiarze regionalnym i krajowym.

Zarówno PPUZ w Nowym Targu, jak również Urząd Gminy Biały Dunajec wyrazili wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: inicjowania prac badawczo-rozwojowych, opracowywania projektów koncepcyjnych, współpracy przy realizacji wydawnictw, wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych, zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy, wspólnych działaniach i podejmowanych inicjatywach, inicjowania działań w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia oraz organizowania staży i praktyk dla studentów PPUZ w Nowym Targu w jednostkach podległych Urzędowi Gminy w Białym Dunajcu, a także samym Urzędzie.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące realizowanie zapisów porozumienia są – z ramienia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń oraz z ramienia Urzędu Gminy Biały Dunajec – Wójt Gminy Biały Dunajec, Andrzej Jacek Nowak.