Ułatwienia dostępu

Podziękowanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

PPUZ

Nowo wybrany Przewodniczący Samorządu Studenckiego lic. Mateusz Stopka-Gadeja złożył na ręce JM Rektora dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. uczelni podziękowania za pomoc i wsparcie, którym obdarzyli go dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor ds. współpracy i projektów oraz dr Marcin Surówka, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.