Ułatwienia dostępu

Podwyżki dla pracowników ANS w Nowym Targu

18 marca 2024 r. podpisane zostało Porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w sprawie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Jej Magnificencja dr Bianka Godlewska-Dzioboń przedstawiła propozycję podziału subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki wynagrodzeń, po dyskusji Przedstawiciele Związków Zawodowych przyjęli propozycje zasad ustalenia wzrostu wynagrodzeń. Pierwsza wypłata zwiększonego wynagrodzenia nastąpi w kwietniu, natomiast wyrównanie od stycznia zostanie wypłacone w maju.