Ułatwienia dostępu

Nowy katalog online Biblioteki Akademickiej

Biblioteka Akademicka przeprowadziła aktualizację systemu bibliotecznego Patron i obecnie jej czytelnicy mogą korzystać z intuicyjnego w wyszukiwaniu katalogu online.

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego w PPUZ w Nowym Targu, czytelników Biblioteki Akademickiej, czeka znacząca zmiana. Biblioteka w połowie lutego 2022 r. zaktualizowała swój system biblioteczny i od tego momentu dysponuje nowym katalogiem online.

Nowe narzędzie służące do wyszukiwania, zamawiania i rezerwowania książek w Bibliotece wygląda zupełnie inaczej niż to, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez wiele lat działalności Biblioteki. Nowy katalog posiada inną, bardziej atrakcyjną szatę graficzną, czytelniejszy układ treści i dostępnych funkcji oraz co najważniejsze – skuteczny system wyszukiwawczy oparty na wyszukiwaniu fasetowym. Czytelnik wprowadza zapytanie w jednym oknie wyszukiwawczym, a otrzymaną listę wyników dodatkowo może zawężać wg wybranych kategorii. W efekcie otrzyma wyniki bardzo zbliżone do swoich potrzeb.

Aktualizacja sytemu bibliotecznego wymusiła zmianę danych, którymi czytelnicy logują się w katalogu online oraz w zasobach cyfrowych. Pracownicy biblioteki przeprowadzili migrację danych, po której każdy student i pracownik Uczelni identyfikowany jest w systemie po adresie e-mail w domenach @eppuz.edu.pl oraz @ppuz.edu.pl. Obecnie, aby wejść na konto czytelnika należy wprowadzić wspomniany adres e-mail jako login. Hasło do konta należy ustawić samodzielnie klikając w link przesłany na skrzynki mailowe przez Bibliotekę Akademicką.

WAŻNE! Prosimy sprawdzać pocztę e-mail i niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od Biblioteki Akademickiej zmienić hasło do konta czytelnika.

Generowane przez system biblioteczny linki, służące do jednorazowej zmiany hasła są aktywne tylko 24 godziny. Zatem po otrzymaniu wiadomości dotyczącej zmiany hasła należy niezwłocznie zmienić hasło. Jeśli otrzymany link jest nieaktywny, pracownik biblioteki wygeneruje i przekaże drogą mailową nowy link na podstawie zgłoszenia. Zachęcamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich informacji dot. korzystania z nowego katalogu.

Kontakt z wypożyczalnią Biblioteki Akademickiej
18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl