Ułatwienia dostępu

Sprawozdanie z konferencji pt. „Nowe trendy w turystyce i rekreacji”

Nowe trendy w turystyce i rekreacji

W dniu 17.04.2023 r. odbyła się VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW pt. „Nowe trendy w turystyce i rekreacji”, zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji w Instytucie Nauk Humanistycznych i Turystyki PPUZ w Nowym Targu – Panią mgr Iwonę Hodorowicz i Panią dr Małgorzatę Muszyńską-Kurnik oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw – mgr Monikę Jakobiszyn.

Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże, wygłoszono 50 referatów, których wysłuchało ponad 130 uczestników z 26 uczelni wyższych z całej Polski oraz kilku szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na tak dużą liczbę wystąpień, konferencja była podzielona na cztery sekcje. Moderatorami poszczególnych sekcji byli: mgr Iwona Hodorowicz, dr Agnieszka Janas, dr Katarzyna Ceklarz i lic. Natalia Baca. Nad sprawnym przebiegiem technicznym konferencji czuwali: dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik i Przemysław Treboń.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr Małgorzata Potocka-Mitan – Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz dr Dorota Ambroży – koordynator kierunku turystyka i rekreacja. Niezwykle interesujący wykład inaugurujący konferencję pt. „Oscypek. Tradycyjny produkt regionalny a foodparing, kuchnia molekularna i etnodizajn” wygłosiła dr Katarzyna Ceklarz.

Celem konferencji było ukazanie nowych trendów w turystyce i rekreacji, wynikających ze zmian pokoleniowych oraz rozwoju technologii. W trakcie konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać 50 referatów, w których poruszono m.in. tematy z takich obszarów jak: nowe zjawiska związane z turystyką i podróżami na świecie; nowe rodzaje i formy turystyki i rekreacji; trendy w turystyce kulinarnej; międzypokoleniowe różnice w oczekiwaniach względem oferty turystycznej; rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie; aplikacje mobilne w turystyce i rekreacji; wydarzenia kulturalne i eventy jako produkt turystyczny; bezpieczeństwo w turystyce.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną konferencję w przyszłym roku.

Iwona Hodorowicz

Obszary tematyczne:

• Nowe rodzaje i formy turystyki lub modyfikacja istniejących

• Nowe zjawiska związane z turystyką i podróżami na świecie

• Dominujące tendencje w turystyce światowej

• Trendy w turystyce kulinarnej

• Nowe trendy w rekreacji

• Międzypokoleniowe różnice oczekiwań względem oferty turystycznej

• Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie

• Aplikacje mobilne w turystyce i rekreacji

• Turystyka pokolenia X, Y, Z

• Wydarzenia kulturalne i eventy jako produkt turystyczny

• Bezpieczeństwo w turystyce

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele następujących uczelni, szkół oraz instytucji :

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 3. Uniwersytet Gdański
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Uniwersytet Śląski
 7. Politechnika Białostocka
 8. Politechnika Rzeszowska
 9. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Uniwersytet Zielonogórski
 13. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 14. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 16. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 17. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
 18. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 19. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 21. Uniwersytet Szczeciński
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 24. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 25. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 26. Stowarzyszenie Akademia Pływania
 27. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
 28. ZS Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 
 29. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Komitet Naukowy:

dr Małgorzata Potocka-Mitan

dr Dorota Ambroży

dr Agnieszka Janas

Komitet Organizacyjny:

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

mgr Iwona Hodorowicz

mgr Monika Jakobiszyn