Ułatwienia dostępu

Nowa wystawa Instytutu Technicznego

W holu budynku „Tatry” studenci kierunku architektura zorganizowali kolejną wystawę prac pt. Rysując nadzieję. Projekty studentów dla przyszłości. Projekty zostały przygotowane pod opieką dra hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskiego, prof. ANS, w ramach przedmiotu Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne obiektów usługowych i użyteczności publicznej. 

Wystawa Rysując Nadzieję. Projekty Studentów dla Przyszłości nawiązuje tematycznie do zadeklarowanej pomocy walczącej Ukrainie, w projektowo-intelektualnej formie będąc zbiorem różnych projektów użyteczności publicznej, których lokalizacje niekoniecznie znajdują się na terenie sąsiedniego państwa, jednak mogą być potraktowane, jako projektowe inspiracje do odbudowy wojennych zniszczeń. 

Prace studenckie zawierają istotny element, zwykle pomijany w projektach kursowych. Są to zaprojektowane pod budynkami lub w ich otoczeniu schrony, pozwalające na przeczekanie potencjalnych i bezpośrednich zagrożeń działaniami wojennymi lub klęskami żywiołowymi. Element ten powinien zostać uwzględniony również w projektach wykonywanych w ramach innych zajęć projektowych, zwłaszcza że ANS w Nowym Targu kształci na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo i Lekarski. Jedno miejsce pośród plansz zostało pozostawione puste, aby zachęcić do międzyinstytutowej współpracy w tym właśnie zakresie. Tę białą plansze przewidziano jako lokalny Hyde Park, na którym mile widziane będą wszelkie komentarze członków społeczności akademickiej dotyczące wystawy. Za wszystkie uwagi z góry dziękujemy!   

25 marca 2024 r. odbył się finisz wystawy w obecności gości z Ukrainy – prof Y. Kryvoruchko i mgr Y. Voronych z Politechniki Lwowskiej.

Nauczyciele akademiccy i Studenci

Instytut Techniczny