Ułatwienia dostępu

Na kierunku bezpieczeństwo narodowe rozpoczęła działalność rada programowa

22 maja 2023 w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej powołanej dla kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Pierwsze spotkanie otworzyła dr Bianka Godlewska – Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, a prowadziła je koordynator kierunku dr hab. Monika Ostrowska, prof. uczelni.

Zespół Rady pracuje pod kierunkiem powołanego przewodniczącego, jest on organem doradczym, eksperckim dla Władz Uczelni i koordynatora kierunku w zakresie przygotowania absolwentów do przyszłych miejsc pracy zgodnie z modułami kształcenia, a także opiniującym plan i program studiów, formy realizacji praktyk zawodowych, monitorującym rynek pracy i jego zapotrzebowania, a także losy absolwentów kierunku. Organ ten jest wymagany w uczelni akademickiej, którą będziemy za parę miesięcy.

W skład Rady wchodzą wysocy funkcyjni (interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni) przedstawiciele szczebla wojewódzkiego i regionalnego Sił Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Zarządzania Kryzysowego, jak i Ligi Obrony Kraju, przedstawiciele szkolnictwa, firm detektywistycznych, BHP, a także absolwenci kierunku studiów.

W programie spotkania obok powołań do współpracy wręczonych przez p.o. Rektora – dr Biankę Godlewską – Dzioboń była analiza zadań zespołu, plan pracy na najbliższy okres roku akademickiego, w tym przygotowanie opinii nowych  modułów kształcenia, jak edukacja dla bezpieczeństwa czy przygotowanie do podpisania umowy z Komendantem Głównym Policji.

O przyjęcie obowiązków wiceprzewodniczącego poproszony został gen. dyw. dr Sławomir Kowalski prof. KAAFM –  były dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, były Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ.

Tekst: prof. dr hab. Sławomir Mazur