Ułatwienia dostępu

Nowy kierunek sport i turystyka na terenach górskich!!!

MAMY TO!!!!

Nowy kierunek studiów – sport i turystyka na terenach górskich!!!

Uzyskaj dyplom wspólny z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Podhalańska Uczelnia, jako jedyna w kraju, poszerzyła ofertę o kierunek sport i turystyka na terenach górskich realizowany w formie stacjonarnej na studiach pierwszego stopnia w wymiarze praktycznym.

  • Jak będzie przebiegało kształcenie na kierunku oraz współpraca pomiędzy uczelniami?

Kształcenie studentów na kierunku sport i turystyka na terenach górskich będzie realizowane w PPUZ w Nowym Targu, jednak część przedmiotów specjalistycznych prowadzić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy z krakowskiej AWF, co biorąc pod uwagę specyfikę AWF oraz wieloletnie doświadczenie jej pracowników w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, gwarantuje pełen profesjonalizm i wysoki poziom zajęć dydaktycznych objętych programem studiów. Studenci, w miarę potrzeb zgłaszanych przez prowadzących zajęcia, będą mogli korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego krakowskiej Uczelni oraz zapoznać się z profesjonalną diagnostyką organizmu człowieka, co będzie możliwe dzięki doskonale wyposażonym pracowniom Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.

  • Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów nowej ścieżki edukacyjnej?

Studenci, po ukończeniu pierwszego roku studiów, będą wybierać tzw. moduł specjalizacyjny, który ukierunkuje na sport albo turystykę. Moduł sport przygotuje studentów m.in. do planowania i realizacji procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu, organizacji rywalizacji sportowej, programowania odnowy biologicznej oraz diety sportowca, a także prowadzenia diagnostyki poziomu wydolności fizycznej. Z kolei moduł turystyka na terenach górskich pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych, diagnozowania potrzeb społecznych w tym zakresie oraz zarządzania turystyką. Ponadto studenci obu modułów specjalizacyjnych będą mogli uzyskać szereg dodatkowych kompetencji zawodowych, które zwiększą ich wyjątkowość na rynku pracy, m.in. uprawnienia instruktora różnych dziedzin sportowych, sędzi sportowego, pilota wycieczek, animatora czasu wolnego itp.