Ułatwienia dostępu

Let’s talk about learning English in late adulthood!

Let's talk about learning English in late adulthood!

10 stycznia 2023 r. odbył się kolejny wykład z cyklu edukacji całożyciowej skierowany do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu zatytułowany „Let’s talk about learning English in late adulthood!” [Porozmawiajmy o uczeniu się języka angielskiego w późnej dorosłości]. Tym razem, dr Anna Borkowska skupiła się na różnych płaszczyznach korzyści, które płyną z uczenia się języków obcych w wieku senioralnym.

Najistotniejsza, z punktu widzenia seniorów, korzyść intelektualna to przede wszystkich wzbogacanie rezerwy poznawczej, która pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Korzyść psychologiczna to między innymi dbanie o dobrostan i poczucie sukcesu, który potęguje motywację do nauki. Korzyść społeczna związana jest z budowaniem nowych relacji interpersonalnych podczas uczenia się języków obcych. Istotna jest również korzyść indywidualna dotycząca pozytywnych emocji, takich jak duma, satysfakcja, samorealizacja czy przyjemność, którą daje uczenie się języka obcego.

Podczas wykładu starsi dorośli mieli szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami językowymi w zakresie strategii, które pomagają im w uczeniu się języka angielskiego. Wymiana spostrzeżeń i sugestii stała się wartością dodaną wykładu, ponieważ podkreśliła ona fakt prezentowany w literaturze, iż w nauce języka obcego najważniejsze są strategie i indywidualnie wypracowane mechanizmy, które umożliwiają efektywną i skuteczną naukę.