Ułatwienia dostępu

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”

25 marca 2022 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda” zorganizowana przez mgr Iwonę Hodorowicz i dr Małgorzatę Muszyńską-Kurnik z Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki.

Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Podczas wydarzenia wygłoszono 33 referaty, których wysłuchało ponad 100 uczestników z 17 uczelni wyższych z całej Polski oraz kilku szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na tak dużą liczbę wystąpień, konferencja była podzielona na trzy sesje tematyczne. Moderatorami poszczególnych sesji byli: mgr Iwona Hodorowicz, dr Agnieszka Janas i dr Piotr Sadowski. Nad bieżącą relacją konferencji w mediach społecznościowych czuwała dr Katarzyna Ceklarz, a nad sprawnym przebiegiem technicznym dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz dr Dorota Ambroży – kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji. Wykład otwierający pt. „Pocket Parks – jako sposób na zieleń w miastach wygłosiła mgr Iwona Hodorowicz.

Celem konferencji było ukazanie form turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz metod budowania pozytywnych relacji między branżą turystyczną a środowiskiem przyrodniczym. W trakcie konferencji poruszono m.in. takie tematy jak: edukacja ekologiczna w turystyce; kształtowanie wzorców zachowań i utrwalanie postaw przyjaznych środowisku; zrównoważony rozwój a turystyka; turystyczne wykorzystywanie obszarów cennych przyrodniczo; gospodarstwa agroturystyczne; wioski i szlaki tematyczne; zwierzęta jako atrakcja turystyczna; survival a bushcraft jako sposoby spędzania czasu w bliskości z naturą; ekoturystyka „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowisku i wpływ turystyki na środowisko.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną konferencję, planowaną na jesień 2022 roku.

Iwona Hodorowicz

Małgorzata Muszyńska-Kurnik

W wydarzeniu udział wzięły następujące uczelnie:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 2. Uniwersytet Rzeszowski
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 5. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 6. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 8. Uniwersytet Śląski
 9. Politechnika Białostocka
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 11. Uniwersytet Szczeciński
 12. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 13. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 14. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 15. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 16. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

oraz szkoły ponadpodstawowe:

 1. Liceum ogólnokształcące nr II w Jeleniej Górze
 2. Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 3. Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 4. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Bosko i Technikum im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu

Program konferencji