Ułatwienia dostępu

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza

Rektora Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki

Rodzinie oraz Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia

Władze oraz Społeczność Akademicka

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu