Ułatwienia dostępu

Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPUZ w Nowym Targu

Szanowni Państwo Członkowie Wspólnoty Akademickiej PPUZ w Nowym Targu,

Drodzy Pracownicy i Studenci,

w związku z komunikatem Pani dr Marii Zięby z dnia 27 stycznia 2022 r., w którym Pani dr Maria Zięba podważa wcześniejsze stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, nakłaniając do destabilizacji uczelni, podżegając do działań niezgodnych z prawem oraz informując organy ścigania o nieprawdziwych faktach, przekazuję Państwu stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 28 stycznia br. wraz z prośbą o niezwłoczne poinformowanie Członków Wspólnoty PPUZ w Nowym Targu.

Stanowisko Pana Ministra Edukacji i Nauki wyraźnie potwierdza, że wszystkie moje dotychczasowe decyzje i działania były i są zgodne z prawem.

Pragnę również Państwa poinformować, iż moja nieobecność w mediach jest świadomie podjętą decyzją, wynikającą z powierzonego mi zadania, jakim jest bieżące prowadzenie spraw uczelni oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Rektora, a nie rozstrzyganie istniejących sporów w przestrzeni medialnej.

Z wyrazami szacunku

dr Bianka Godlewska-Dzioboń
p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu