Ułatwienia dostępu

Komunikat nr 8/2022 w sprawie ogłoszenia kalendarza wyborczego.

PPUZ

Komunikat nr 8 / 2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kalendarza wyborczego w wyborach uzupełniających do Senatu, Kolegium Elektorów i Rektora PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2020-2024