Ułatwienia dostępu

Komunikat do społeczności Prorektora ds. studenckich i kształcenia (p.o. Rektora)

PPUZ

Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka PPUZ w Nowym Targu

Uprzejmie Państwa informuję, iż w dniu 13 stycznia br. otrzymałam kolejne stanowisko Pana Ministra Wojciecha Murdzka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (pismo numer DSW-WPN.8015.23.2021.3 ), ponownie potwierdzające pełnione przeze mnie obowiązki Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu jako Prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Pismo to jest odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na bezpodstawne zarzuty stawiane przez Panią Marię Ziębę, która nie akceptuje rozstrzygnięć Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących reprezentacji naszej Uczelni, uzurpuje sobie władzę wbrew prawu i pismu Ministerstwa Edukacji i Nauki, narusza przepisy prawne zewnętrzne (Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz przepisy prawne wewnętrzne (Statut Uczelni). Nie jest prawdą, że w Uczelni jest „pat” w zakresie władzy, gdyż Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraźnie i bezsprzecznie stwierdziło, że pełnię obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu. Działania Pani Marii Zięby są nakierowane na destabilizację Uczelni, bezprawne przejęcie władzy i skonfliktowanie całej społeczności akademickiej. Zapewniam Państwa, że w jak najszybszym możliwym czasie zostaną uregulowane wszelkie zobowiązania związane z wynagrodzeniami, których realizację uniemożliwiła Pani Maria Zięba, bezprawnie zajmując Biuro Rektora i bezprawnie wydając Zarządzenia oraz bezprawnie zwołując spotkania Senatorów. Informuję Państwa, że wszelkie sprawy są na bieżąco załatwiane przez Biuro Rektora, a zwołanie Senatu powinno nastąpić na mój wniosek lub wniosek uprawnionych osób po wcześniejszym wpłynięciu tego wniosku do Biura Rektora. Gorąco proszę Państwa o współpracę dla dobra naszej Uczelni i przeciwstawienie się rażącemu naruszaniu przepisów prawa przez Panią Marię Ziębę.