Ułatwienia dostępu

Komunikat p.o. Rektora PPUZ – dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń

PPUZ

Szanowni Państwo,

W dniu 19.01.2022 w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie z dr Marią Ziębą, celem znalezienia rozwiązania dla istniejącego sporu. Konkluzją spotkania było pozyskanie ze strony Ministra Edukacji i Nauki jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości stanowiska Ministra w sprawie wskazania osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ.

W wyniku skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki zapytania, Minister przekazał ponownie komunikat (DSW-WPN.8015.23.2021.4) z dnia 19.01.2022 w którym wskazuje, iż „opierając się na treści zgromadzonych w sprawie dokumentów stwierdzam, iż pełni Pani funkcję prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia, do którego obowiązków zgodnie brzmieniem § 63 ust. 5 statutu PPUZ w Nowym Targu, należy obecnie pełnienie obowiązków Rektora Uczelni.” Oryginał załączam do mojego komunikatu.

Pragnę również uspokoić Państwa, iż zaległości finansowe związane z stypendiami i zobowiązaniami ZUS zostały uregulowane. Zobowiązuję się niezwłocznie uregulować wszelkie zaległości finansowe wynikłe z przedmiotowego sporu, w tym przede wszystkim wynagrodzenia.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że żadne siłowe przejęcia uczelni nie miały z mojej strony miejsca, a doniesienia medialne w tych kwestiach są nieprawdziwe, wprowadzając społeczność akademicką, jak również mieszkańców regionu w błąd.

Moja stanowcza reakcja i postawa wynika z poczucia obowiązków związanych z pełnioną funkcją oraz ludzkiej sprawiedliwości. Do medialnych, jednostronnych doniesień i zarzutów odniosę się w najbliższym czasie. Na dzisiaj, priorytetem jest uspokojenie sytuacji, przygotowanie i sfinalizowanie wyborów.

Wybór Rektora PPUZ powinien być konsensusem całej społeczności akademickiej Uczelni.

dr Bianka Godlewska-Dzioboń
p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu