Ułatwienia dostępu

Komunikacja w języku obcym osób w późnej dorosłości

30 maja 2022 roku odbył się kolejny wykład dr Anny Borkowskiej w ramach promowania kształcenia całożyciowego przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Wykład pt. „Komunikacja w języku obcym osób w późnej dorosłości” został przygotowany i wygłoszony dla słuchaczy Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem w Zakopiańskim Centrum Edukacji.

Tematyka wykładu skupiała się na walorach komunikacyjnej aktywności studentów-seniorów podczas grupowych zajęć języka angielskiego. Najnowsze badania dr Anny Borkowskiej potwierdzają istotę pozytywnego środowiska klasowego w kreowaniu sposobności do zaangażowania w naturalną komunikację językową. Gotowość komunikacyjna seniorów podczas zajęć stanowi fundament prowadzący do doskonalenia produktywnej umiejętności językowej jaką jest mówienie w języku obcym.

Słuchacze Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy byli jednocześnie uczestnikami prezentowanych badań, chętnie dzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniem dotyczącym uczenia się języka angielskiego podczas wykładu. Jak podkreślano, wyniki badań obiektywnie obrazują realizacje najważniejszych motywów do nauki języka angielskiego w późnej dorosłości.