Ułatwienia dostępu

Kierunek z widokiem na przyszłość – studiuj turystykę i rekreację

Turystyka i rekreacja

Kochasz poznawać nowe miejsca i ludzi? Chcesz być w ciągłym ruchu, łączyć teorię z praktyką? Szlifuj kondycję, praktykuj u najlepszych, zdobywaj dodatkowe uprawnienia. Wybierz kierunek idealny dla Ciebie – studiuj turystykę i rekreację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Program studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja obejmuje najnowsze rozwiązania dotyczące zarządzania w sektorze hotelarsko-gastronomicznym oraz regionach turystycznych, a także postępującą cyfryzację branży turystycznej. Część zajęć teoretycznych prowadzonych jest w pracowni komputerowej, w której studenci zdobywają wiedzę w zakresie zastosowań systemów informatycznych w turystyce poprzez zapoznanie ze specjalistycznymi systemami takimi jak SART, MERLINX, BEDBOOKING, KWHOTEL, VERSUM. Oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych w salach dydaktycznych PPUZ w Nowym Targu znaczna część ćwiczeń oraz zajęć ruchowych odbywa się w okolicznych obiektach sportowo-rekreacyjnych, a także w uczelnianej nowocześnie wyposażonej siłowni. Zajęcia typu study tour są realizowane w atrakcyjnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Proces dydaktyczny przebiega pod czujnym okiem nauczycieli akademickich posiadających tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki (m.in. uprawnienia przewodnika górskiego czy pilota wycieczek) oraz rekreacji (np. uprawnienia trenerskie i instruktorskie). Obserwując bieżące trendy dotyczące turystyki i rekreacji, wykładowcy realizują zajęcia m.in. z zakresu terenoznawstwa, turystyki aktywnej (z elementami turystyki przygodowej), animatora czasu wolnego, nordic walking, masażu, fitness i sportów zimowych.

Studenci turystyki i rekreacji zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez praktyki realizowane w renomowanych obiektach, jednostkach administracyjnych i organizacjach turystycznych Podhala i Małopolski. Dodatkowym bonusem jest możliwość zdobycia dodatkowych, bezpłatnych uprawnień instruktorskich w zakresie narciarstwa zjazdowego, fitness, ćwiczeń siłowych, nordic walking, a także uzyskanie legitymacji pilota wycieczek międzynarodowych czy certyfikatu animatora czasu wolnego.

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz pracy na różnych stanowiskach – włącznie z kadrą zarządzającą – m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach branży HoReCa, biurach podróży, w centrach wellness&spa, uzdrowiskach, organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach kultury i branży rozrywkowej, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach społecznych, a także w szeroko pojętych instytucjach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto mogą kontynuować edukację na studiach magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zobacz film – turystyka i rekreacja

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej