Ułatwienia dostępu

JM Rektor PPUZ w Nowym Targu wygłosił wykład podczas III Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości

Kongres Polskiej Przedsiębiorczości

10 grudnia 2021 roku w Warszawie odbył się III Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pt. „Porozmawiajmy o przyszłości”. Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl w partnerstwie z Collegium Humanum w Warszawie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

JM Rektor PPUZ w Nowym Targu dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni wygłosił w trakcie Kongresu bardzo interesujący wykład, zatytułowany: Rola państwa i samorządów we wspieraniu współpracy ludzi nauki i biznesu. Wystąpienie dotyczyło korzyści dla uczelni, w tym dla PPUZ, wynikających ze współpracy z samorządami i instytucjami rządowymi, których istotą jest wymiana doświadczeń oraz dorobku naukowego pracowników między szkołami wyższymi a otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także realizowanie wspólnych inicjatyw naukowych i dydaktycznych.

W trakcie Kongresu swoje wykłady wygłosili: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Składowski, MBA – Prezes Przedsiębiorcy.pl, JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M. Dr h.c., JM prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Puławskiego w Radomiu, Członek Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum, Piotr Podgórski – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej Clever One; Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, dr Piotr Kosiak, EMBA, DBA – Instytut Zarządzania i Finansów Collegium Humanum, dr Arkadiusz Derkacz – Instytut Zarządzania i Finansów Collegium Humanum, Dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz dr Bartłomiej Machnik, EMBA, DBA – Dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Collegium Humanum.