Ułatwienia dostępu

W PPUZ w Nowym Targu odbywa się Interdyscyplinarne sympozjum naukowe

Interdyscyplinarne sympozjum naukowe

W Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu trwa konferencja pod nazwą Tożsamości kulturowe regionów karpackich CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ.

Zgromadzonych w auli prelegentów, studentów oraz gości powitał dr Krzysztof Waśkowski, prorektor ds. nauki i rozwoju. W sympozjum uczestniczą znamienite osobistości świata nauki oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jak podkreślił podczas powitania dr Krzysztof Waśkowski, organizacja interdyscyplinarnej konferencji naukowej ma szczególne znaczenie w kontekście pretendowania PPUZ w Nowym Targu do miana akademii.

Oficjalnego otwarcia sympozjum dokonał JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

– Z ogromnym zaszczytem objąłem patronat nad konferencją, w której biorą udział reprezentanci Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz nauczyciele akademiccy naszej Uczelni, a także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Muzeum Tatrzańskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Związku Podhalan – powiedział podczas otwarcia sympozjum Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni. – Właśnie takich działań oczekuje od szkół wyższych Ministerstwo Edukacji i Nauki – podkreślił.

JM Rektor życzył uczestnikom konferencji udanych obrad, które, co bardzo istotne, powinny zostać zwieńczone konkretnymi wnioskami oraz rekomendacjami dla społeczeństwa i nauki.

Głos zabrał również prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, który zaznaczył, że przygotowania do zorganizowania konferencji o takiej tematyce i w tym kształcie zajęło kilka lat. Wyraził również przekonanie oraz nadzieję, że sympozjum stanie się wydarzeniem cyklicznym.

Zebranych przywitały również dr Agata Niemczyk, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz mgr inż. arch. Agata Bentkowska, dyrektor Instytutu Technicznego. Dr Krzysztof Waśkowski zwieńczył oficjalne otwarcie konferencji wierszem Wisławy Szymborskiej pt. „Zatrzęsienie”, życząc uczestnikom sympozjum „wielu naukowych zdziwień”.

Organizatorami konferencji są Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny PPUZ w Nowym Targu oraz Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie.

Celem sympozjum jest próba odpowiedzi na pytanie, czy, i w jaki sposób, tożsamości kulturowe ludności zamieszkującej Karpaty znajdują odzwierciedlenie w kulturowym sposobie zachowania danej zbiorowości, elementach dziedzictwa kulturowego oraz towarzyszących kontekstach.

Konferencja odbywa się w ramach tegorocznego 20. jubileuszu funkcjonowania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Związek Podhalan oddział Biały Dunajec.

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Janusz Barański – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Instytut Techniczny PPUZ

Prof. dr hab. Maria Flis – Instytut Socjologii UJ

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – PPUZ

Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki – Instytut Techniczny PPUZ, KUiA PAN o. w Krakowie

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak – Politechnika Rzeszowska, KUiA PAN o. w Krakowie

Dr hab. Anna Mlekodaj – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ

Dr hab. Zbigniew Moździerz – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Dr hab. Maciej Rak – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ

Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Dr Katarzyna Ceklarz – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ

Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – Instytut Techniczny PPUZ

Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct – Instytut Techniczny PPUZ

Dr Krzysztof Waśkowski – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ, przewodniczący komitetu naukowego

Dr Barbara Zgama – Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Mgr inż. arch. Agata Bentkowska – Instytut Techniczny PPUZ

Komitet organizacyjny

Dr Katarzyna Ceklarz

Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

Dr Krzysztof Waśkowski

Dr Małgorzata Wesołowska

Mgr Iwona Hodorowicz

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr inż. arch. Anna Jędrysko

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Program konferencji