Ułatwienia dostępu

III Spotkanie Rektorów Uczelni Krakowskich i Chorwackich

W dniach 4-5 września 2023 roku w Zadarze odbyło się III Spotkanie Rektorów Uczelni Krakowskich i Chorwackich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele krakowskich uczelni oraz członkowie Kolegium Rektorów Chorwackich, a także m.in. konsul Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk. Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu reprezentowała dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora oraz dr Małgorzata Potocka-Mitan, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Celem Spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas dwóch dni obrad omówiono projekty dotyczące współpracy pomiędzy uczelniami, podpisano listy intencyjne i porozumienia.

Owocem III Spotkania było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy University of the North in Koprivnica, Uniwersytetem Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz PPUZ w Nowym Targu.