Ułatwienia dostępu

I edycja Dnia z filologią angielską w ANS w Nowym Targu

Z inicjatywy dr Anny Borkowskiej 18 marca 2024 roku odbyła się I edycja Dnia
z filologią angielską. Wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych ma na celu powtórzenie materiału z zakresu literatury oraz praktycznej nauki języka angielskiego. W tym roku gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia obejmował ciekawy i wartościowy wykład dra Wojciecha Majki „Kultura i literatura starożytnej Grecji” oraz trzy różne warsztaty językowe przeprowadzone przez studentów III roku filologii angielskiej modułu kształcenia językowego. Warsztaty dotyczyły matury ustnej (Matura: Speaking), gramatyki (Matura: Grammar) oraz umiejętności tłumaczenia (Matura: Translation). Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem warsztatów objęli dr Anna Borkowska, dr Bartosz Warzycki oraz mgr Weronika Ostachowska.

W przerwach między nauką, uczniowie mieli szansę poznać ofertę edukacyjną ANS w Nowym Targu zaprezentowaną przez Dominikę Stalmach, p.o. Kierownika Centrum Promocji i Public Relations, jak również zobaczyli kampus Uczelni.

I edycja Dnia z filologią angielską przebiegła w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Serdecznie dziękujemy nauczycielkom języka angielskiego mgr Paulinie Grzędzie i mgr Sarze Mamczur (ZS nr 1 w Nowym Targu) oraz wicedyrektor ZSCKR w Nowym Targu mgr Magdalenie Noworolnik za aktywny udział w organizacji wydarzenia.

Liczymy, że Dzień z filologią angielską stanie się marcową tradycją, a liczba zaproszonych szkół ponadpodstawowych będzie powiększać się z każdym rokiem akademickim.